Samling: Klatreroser

Klatreroser blir ekstra høye roser. De må ikke klippes ned hvert år, men beskjæres ved å fjerne døde skudd og ødelagte skudd om våren. Klipp også litt tilbake skudd som har blitt for lange eller kommer i veien for andre ting.  Plant rosene dypt ned i god kompostjord. Bruk espalier for å binde opp klatrerosene.

Alle rosene sendes som barrotplanter fra uke 6.