Samling: Buskroser

Alle rosene sendes ut som barrotplante fra uke 6.

Buskroser er en samlebetegnelse på roser som vokser til og blir kraftige store busker. De må ikke klippes så langt tilbake som klase- og stilkroser. Brukes som solitær plante, i grupper eller som hekk. Forny buskene ved å klippe bort ca. en tredel av lengden på greinene hver vår. (Klipp når bjørka har museører og faren for nattefrost er liten).

Alle roser plantes dypt ned i god, næringsrik kompostjord.