Samling: Barrotbusker

Buskene sendes barroted fra uke 6. Man kan også forhåndsbestille i nettbutikken og hente de selv på gartneriet.